Zoeken
  Menu

  Vang- en rotatiegewassen, kortdurend grasland

  Een vang- / rotatiegewas na mais zorgt voor stikstofvastlegging en extra organische stof in de bodem en voorkomt uitspoeling. Inzaai van een hoogproductief kortdurend grasmengsel zoals Havera 2 geeft bovendien een extra maaissnede in het vroege voorjaar. Op zand- en lössgrond is inzaai van een vanggewas na mais verplicht.

  Investeer in een gezonde en vruchtbare bodem om de opbrengst en kwaliteit van uw ruwvoerteelt te waarborgen. Bekijk hieronder onze oplossingen.

  Groenbemesters (geen vanggewas)

  Gele mosterd veel organische stof, niet winterhard

  De voordelen van een goed vang-/ rotatiegewas

   • Zorgt voor stikstofbinding in de bodem
   • Zorgt voor verbetering van het organische stofgehalte in de bodem
   • Voorkomt erosie, verstuiving en uitspoeling
   • Beworteling verbetert de bodemstructuur
   • Stimuleert het bodemleven
   • Kortdurend hoogproductief gras geeft extra maaisnede voor de maisinzaai (Havera 2)
   • Waarborgt de bodemkwaliteit en -vruchtbaarheid en daarmee uw ruwvoerproductie en -kwaliteit

   Perceel hoogproductief grasland Havera 2, gezaaid na mais, in het vroege voorjaar


   Copyright © 2013-2015 Limagrain Privacy verklaring | Disclaimer