Zoeken
  Menu

  voldoen aan de eisen van gewasdiversificatie (GWD)

  GLB 2016


  Om in aanmerking te komen voor de volledige hectarepremie in het nieuwe GLB, moet u voldoen aan de eisen voor de vergroeningspremie.

  Wat is van toepassing voor uw bedrijf?

  • volledig biologisch?
  • voldoet aan derogatie en overig bouwland max. 30 ha?
  • bouwland + tijdelijk grasland max. 10 ha?
  • min. 50% bouwland vorig jaar niet in gebruik en nu ieder perceel ander gewas dan vorig jaar?
  • min. 75% bouwland is tijdelijk grasland en/of braak en overig bouwland max. 30 ha?

  • Antwoord op alle vragen NEE? Heeft u maximaal 30 ha tijdelijk grasland en bouwland?
   JA: u moet 2 gewassen telen, waarvan de grootste maximaal 75% van uw bouwland uitmaakt.

   Heeft u MEER dan 30 ha tijdelijk grasland en bouwland? Dan moet u 3 gewassen telen.

   Mogelijkheden 3e gewas:

  EIWITTEELT EENVOUDIG BOUWPLAN
  HOGE RUWVOERPRODUCTIE
  - veldbonen
  - tarwe
  - erwten
  - rode klaver
  - gerst
  - voederbieten
  - luzerne
  - rogge
  - triticale

  Advies nodig bij de invulling van uw bouwplan?

  Copyright © 2013-2015 Limagrain Privacy verklaring | Disclaimer