Zoeken
  Menu

  veehouders druk met bemesten en doorzaaien

  Doorzaaien = meer gras maaien


  Graspercelen met een wat hollere zode, open plekken en minder dan 80% goede grassen, geeft je nu een oppepper met doorzaaien. Het nieuwe gras zorgt voor een hogere opbrengst én voederwaardekwaliteit van het perceel. Een investering die je snel terugverdient.

  Loop in een W-vorm door uw perceel en bepaal het aandeel goede grassen. Is dit 80% of meer, dan is de kwaliteit goed. Is het minder, dan is doorzaaien aanbevolen. Is het aandeel goede grassen lager dan 60% of het aandeel kweek 20% of meer, dan is scheuren en opnieuw inzaaien de enige economisch verantwoorde optie.

  Snel terugverdiend


  Doorzaaien is een investering die zich snel terugbetaalt, zeker met de brede doorzaaimachines die een hoge capaciteit per uur realiseren. Bij eens in de twee jaar doorzaaien zijn de kosten voor loonwerk en zaaizaad € 90,- per hectare per jaar (bij 4 ha/uur). De meeropbrengst in voederwaarde na doorzaaien is al snel € 150,- of meer per hectare.

  Concurrentiekracht


  Omdat het doorgezaaide graszaad moet concurreren met de bestaande zode, is het belangrijk een speciaal doorzaaimengsel te gebruiken. Dit bevat vlot kiemend, agressief vestigend gras met een hoge concurrentiekracht.

  Nu de draagkracht op veel percelen verbetert werd afgelopen week volop doorgezaaid. Zo ook bij melkveebedrijf Oevermans in Geesbrug. Loonbedrijf Vos zaaide hier na de bemesting door met Havera 3.

  Copyright © 2013-2015 Limagrain Privacy verklaring | Disclaimer