Zoeken
  Menu

  Algemeen

  Deze website is bedoeld voor algemene informatie. De site levert basisinformatie betreffende individuele producten of gerelateerde diensten. Dit betekent dat informatie op deze website in geen geval geïnterpreteerd mag worden als een aanbod om producten of diensten te verkopen of een specifiek advies van welke aard dan ook te geven. Vragen over deze onderwerpen dienen aan ons geadresseerd te worden via de op deze website vermelde kanalen.

  Door toegang te zoeken tot deze website en de informatie die hierin opgenomen is, erkent u dat u de volgende voorwaarden en condities heeft gelezen en begrepen en dat u ermee instemt aan deze voorwaarden en condities te zijn gebonden.

  Gerelateerde internetsites

  Limagrain Nederland BV is onderdeel van Limagrain Europe dat is gelieerd aan het Franse Groupe Limagrain (zie www.limagrain.com voor meer informatie). Verschillende Limagrain-ondernemingen of business units hebben hun eigen website op het internet, waar de onderneming informatie over zijn producten en diensten aanbiedt.
  Voor meer details verwijzen wij naar de websites van die Limagrain-ondernemingen, business units en productgroepen, waarmee door middel van hyperlinks vanuit deze website een verbinding is gemaakt.

  Gebruikers dienen zich er van bewust te zijn dat informatie op websites waar een hyperlink naar verwijst of waarnaar verwezen wordt, niet door ons onderzocht of geanalyseerd wordt. Wij geven geen enkele garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, over de juistheid of volledigheid van die informatie. In geen geval zullen Limagrain Nederland BV, haar directie, werknemers of adviseurs enige verantwoordelijkheid accepteren met betrekking tot de informatie die in de websites van individuele Limagrain-ondernemingen, business units of productgroepen is opgenomen.

  Limagrain Nederland BV is niet aansprakelijk voor de inhoud van enige andere internetsite, gelinkt naar een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de bezoeker en betekent niet dat wij de site of een van de producten of diensten die daar beschreven worden, aanbevelen. Uw toegang tot en gebruik van een andere internetsite waarnaar gelinkt wordt vanuit deze site is op uw eigen risico en Limagrain Nederland BV neemt geen verantwoordelijkheid op zich in dit verband. Wij behouden ons het recht voor om links of link-programma's op elk moment te beëindigen.

  Door deze site te bezoeken, gaat u er mee akkoord zich te houden aan de eigendomsrichtlijnen uitgevaardigd op elke website die u bezoekt of waarnaar u linkt via deze site.

  Auteursrecht

  De inhoud van de site is beschermd door auteursrecht. Alle rechten van de pagina's, site-inhoud en inrichting zijn in het bezit van Limagrain-ondernemingen of hun licentiehouders. Alle foto's op de site zijn eigendom van Limagrain of Watier Visuel tenzij anders vermeld. Het is bezoekers verboden om de inhoud van de site aan te passen, te kopiëren, te verspreiden, door te zenden, te publiceren, te verkopen, te licentiëren of een daarvan afgeleid werk te creëren voor enig ander doel dan dat van deze site, namelijk het leveren van informatie over onze onderneming aan bezoekers.

  Handelsmerken, servicemerken en logo’s

  De handelsmerken, servicemerken en logo's ('merken') op deze site en/of elke andere site van Limagrain-ondernemingen zijn eigendom van die Limagrain-ondernemingen. Het is niet toegestaan om deze merken te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende Limagrain-onderneming.

  Geen aansprakelijkheid

  Ondanks het feit dat Limagrain Nederland BV zich inspant om accurate en bijgewerkte informatie op deze website te tonen, kunnen fouten of omissies voorkomen. Wij verwerpen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid, uit contract, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of anderszins, voor elke directe, indirecte, bijzondere of algemene schade, de aansprakelijkheid voor gevolgschade daaronder begrepen, voortvloeiend uit of op enige wijze verbonden met uw toegang tot of het gebruik van deze site en/of de website van andere Limagrain-ondernemingen, onafhankelijk van de vraag of wij of andere Limagrain-ondernemingen zich bewust waren van de mogelijkheid van deze vergoedingen.

  Alle informatie op deze site, inclusief maar niet beperkt tot de grafische voorstellingen, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt 'zoals het is' en kan gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht. Deze informatie wordt voor zover toelaatbaar overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, verstrekt zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete verkoopgaranties, geschiktheid voor een bepaald doel, geoorloofdheid en vrijheid van computervirussen of andere schadelijke zaken.

  Limagrain Nederland BV staat niet garant voor de geschiktheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze site en verwerpt uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid voor onjuistheden of omissies hierin. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van alle informatie of andere ‘content’ beschikbaar op deze site.

  Limagrain Nederland BV staat niet in voor de foutloze en ononderbroken dienst van deze website.

  Als u een vraag heeft over deze ‘disclaimer’, kunt u ons contacteren.

  Copyright © 2013-2015 Limagrain Privacy verklaring | Disclaimer