Zoeken
  Menu

  Voor een effectief en vruchtbaar weidevogelbeheer

  Grutto weidevogelmengsel


  Een grutto die bovenop een paal op de uitkijk staat, een kievit die een baltsvlucht maakt of een kwetterende tureluur tussen het gras. Het is een beeld wat steeds zeldzamer wordt.

  Limagrain streeft er naar om deze populaties in nauwe samenwerking met agrariërs en terreinbeheerders in stand te houden en heeft hiervoor het speciale weidevogelmengsel Grutto samengesteld.

  Dit mengsel van onder meer madeliefjes, boterbloemen, klavers, schapenzuring en weidegrassen creëert de perfecte biotoop voor grutto’s, kieviten en tureluurs.Tussen de kruiden en het halfhoge gras kunnen de vogels een nest maken, schuilen voor roofdieren en voldoende insecten vinden: een veilige en voedselrijke omgeving voor de kuikens.

  Lees meer over kruidenrijk grasland in deze flyer >>

  Samenstelling

  Het Grutto-weidevogelmengsel is samengesteld met diverse inheemse plantensoorten die van oudsher in de weidevogelbiotoop thuis horen.

  soort Latijnse benaming kleur
  gewone hoornbloem Cerastium fontanum wit
  veldzuring Rumex acetosa groen/roodachtig
  smalle weegbree Plantago lanceolata zwart/bruin
  scherpe boterbloem Ranunculus acris geel
  witte klaver Trifolium repens wit
  rode klaver Trifolium pratense rood
  gewone rolklaver Lotus corniculatus geel
  echte koekoeksbloem Lychnis flos cuculi roze
  pinksterbloem Cardamine pratensis lila
  gemengd met weidegrassen

  Weidevogels en overheidsstimulans

  In diverse delen van het land zijn er initiatieven om met steun van lokale overheden tot een collectief weidevogelbeheer te komen. Informeer in uw omgeving welke mogelijkheden daar van kracht zijn.

  Weidevogelmengsel in praktijk

  Het Grutto-mengsel heeft zich inmiddels al bewezen. De populatie van weidevogels bij Stichting Skalsumer Natuurbeheer in het Friese Kollumerpomp is door de inzaai sterk toegenomen.

  Initiatiefnemer H. Agema: "Sinds wij grasland- en weidevogelbeheer combineren door perceelranden en bloemenrijke velden te creëren, neemt de vogelstand op ons perceel jaar na jaar toe. Deze weloverwogen aanleg van weidegras- en bloempercelen bewijst dat belangen van zowel landbouw als natuurbeheer perfect samen gaan."

  Inzaai en beheer

  • Zaai 32 kg Grutto-weidevogelmengsel per hectare. Het Grutto-weidevogelmengsel is leverbaar in 8 kg verpakkingen.
  • Ga uit van een uitgesteld maaibeheer tot ergens in de periode 23 mei - 22 juni, of kies voor een combinatie van beweid land en vroeg en laat gemaaid grasland op verschillende data in juni met gebruik van maaitrappen in mei
  • Besteed aandacht aan nestbescherming en randenbeheer

  Grutto leaflet

  Klik op de afbeelding hiernaast om de speciale leaflet van Grutto weidevogelmengsel te downloaden.

  Copyright © 2013-2015 Limagrain Privacy verklaring | Disclaimer