Zoeken
  Menu

  Speciaalmengsels >>

  Klik op het mengselnummer om alle informatie en foto's te zien.

  bodem 1, 2 of mj
  (meerjarig)
  Cat. Bijzonderheden/hoogte
  1a alle grondsoorten, behoudens zware of natte 1, 2 + mj A 50-80 cm, algemeen en breed mengsel
  1b alle grondsoorten, behoudens zware of natte 1, 2 + mj A 20-50 cm, algemeen en breed mengsel
  2a klei en voedselrijke grond 2 + mj A 20-80 cm
  3a nat, min of meer voedselrijk (zand of veen) 1, 2 + mj A 30-70 cm
  4a schraal, droog, liefst kalkrijk 2 + mj B vanaf 30 cm, binnen bebouwde kom
  4b schraal, droog 2 + mj B tot 50 cm, binnen bebouwde kom
  5 schraal tot matig voedselrijk 1 jarig A 50-100 cm, éénjarige akkerkruidvegetatie
  6 voedselrijk 1, 2 + mj A 20-90 cm, ruige onderbegroeiing en bosranden
  10 schraal tot matig voedselrijk 1, 2 + mj C 40-60 cm, binnen bebouwde kom
  11 schraal tot voedselrijk 1, 2 + mj C 20-80 cm, overgang bebouwde kom naar buitengebied
  13 voedselrijk zavel, klei en leem 2 + mj A 20-90 cm
  14 van schraal tot voedselrijk 1, 2 + mj C 20-100 cm
  15 schraal tot matig voedselrijk, niet te droog 1, 2 + mj B 20-60 cm, van zonnig tot lichte schaduw
  17 schraal droog 1, 2 + mj B 30-80 cm, schaduw
  19 van schraal tot rijk 1, 2 + mj C 20-100 cm, kleurrijk, op zonnige plaatsen
  21 matig voedselrijk 1, 2 + mj B 20-60 cm, vochtige grond, oevers, licht matige schaduw
  23 schraal tot matig voedselrijk 1 jarig A 40-80 cm, éénjarige akkervegetatie, felle kleuren
  24 schraal tot matig voedselrijk 1 jarig A 30-80 cm, akkervegetatie, zonnig
  29 alle grondsoorten 1, 2 + mj D 75-125 cm, bedoeld voor tuinen
  30 alle grondsoorten 1, 2 + mj D 50-75 cm, bedoeld voor tuinen
  31 alle grondsoorten 1, 2 + mj D 25-50 cm bedoeld voor tuinen
  32 schraal tot matig voedselrijk 1, 2 + mj D tot 60 cm, schaduwrijk, voor tuinen en plantsoenen
  33 alle grondsoorten, vochtig 2 + mj E 20-120 cm, voor oever, slootkant en dijk incl. grassen
  34 alle grondsoorten, vochtig 2 + mj E 20-150 cm, vochtige bodem, inclusief grassen
  35 licht humeus, droog tot matig vochtig 1, 2 + mj B tot 130 cm, braakliggend terrein in bebouwde kom
  37 alle grondsoorten 1, 2 + mj E 20-100 cm, voor gestoorde bodems, incl. grassen
  41 humeus, voedselrijk 2 + mj E 20-100 cm, lichte tot matige schaduw
  45 matig - zeer voedselrijk, droog - vochtig 1 + 2 D 20-100 cm, sterk geurend, trekt vlinders en bijen aan
  46 niet te zware kleiige of venige grond 1, 2 + mj B tot 100 cm
  47 licht humeuze zandgrond, matig vochtig 1, 2 + mj A 20-80 cm
  48 alle grondsoorten 1 jarig D 60-80 cm, kleurrijk, hoge slagingskans
  49a alle grondsoorten, voorkeur voor zwaar 1 jarig A 50-100 cm, Tubinger-bijenmengsel
  49b alle grondsoorten, voorkeur voor licht 1 jarig A 50-100 cm, Brandenburger-bijenmengsel
  50 alle grondsoorten 2 + mj D tot 30 cm, meerjarig bloemengazon
  Copyright © 2013-2015 Limagrain Privacy verklaring | Disclaimer