Zoeken
  Menu

  Voor een gezonde en vruchtbare bodem

  Groenbemesters


  Groenbemesters zijn vanggewassen waarmee u investeert in een gezonde bodem. Van vroeg in het voorjaar tot na de oogst van maïs kunt u een groenbemester telen. LG biedt een breed gamma hoogwaardige groenbemesters voor verschillende doeleinden, van aaltjesbestrijding en bodemverbetering tot biofumigatie.

  Groenbemesters telen we als:
  • Bodemverbeteraar: meer organische stof en humus, betere structuur en waterhuishouding
  • Lokgewas: voor een drastische reducering van aaltjes
  • Investering in het hoofdgewas: voor een 3-5% hogere opbrengst en kwaliteit
  • Mineralenbron: vastlegging van mineralen en N-nagift
  • Grondbedekker: tegen onkruiden, bodemerosie en ziekteverspreiding

  Kies de meest geschikte groenbemester voor uw teeltdoel(en) voor het beste resultaat. Overleg dit eventueel met uw teeltadviseur. Bekijk hieronder ons complete assortiment groenbemesters, of raadpleeg de teeltwijzer.

  Groenbemesters als vergroening in GLB 2015


  In het nieuwe GLB kunnen groenbemesters, onder voorwaarden, invulling geven aan de eisen voor de vergroeningspremie. U leest er alles over in de GLB-Manager >>

  LG Groenbemesters

  Multiresistente
  bladrammenas
  Bladrammenas Gele mosterd Japanse
  haver
  Grasgroenbemesters Speciaal
  Doublet Final Vitaro Silke Engels raaigras Akkerrand Bloemrijk
  Terranova Arena Ultra Italiaans raaigras Facelia
  Saloon Westerwolds raaigras Soedangras Piper
  Brisant Havera 2 Tagetes
  rietzwenkgras

  LG GreenCover GLB-ready mengsels

  Mengsel teeltdoel
  DOUBLET PLUS bestrijding bietencysteaaltjes (BCA-1) en M. Chitwoodi
  SALOON PLUS organische stof aanvoeren
  SILKE PLUS bestrijding P. penetrans en organische stof aanvoeren
  ITALIAANS PLUS organische stof aanvoeren
  LG BIOFUM SUMMER alternatief voor natte grondontsmetting
  NITRAFIX N-fixatie en organische stof aanvoeren

  BCA-1 en 2 resistentie

  Resistente rassen van bladrammenas en gele mosterd hebben het predicaat BCA-1 of 2. Dit is het resistentieniveau tegen het bietencysteaaltje dat wordt weergegeven als een pf/pi waarde. Heeft een ras een pf/pi waarde (vermeerderingsindex) kleiner dan 0,1, dan classificeert het zich als BCA-1 ras. Dit houdt in dat de aaltjespopulatie met 90% kan worden verkleind. BCA-2 rassen daarentegen hebben een pf/pi waarde tussen 0,1 en 0,3 wat een reductie van 70 tot 90% van de populatie kan inhouden. BCA-2 rassen worden in onderstaand schema aangeduid als ‘aaltjesresistent’.

  Multiresistent


  De rassen die als multiresistent worden aangemerkt, zijn niet alleen resistent tegen het bietencysteaaltje maar daarnaast ook resistent tegen Meloidogyne chitwoodii en fallax. Doublet is onze en daarmee Nederlands allereerste multiresistente bladrammenas.

  Copyright © 2013 Limagrain Privacy verklaring | Disclaimer