Zoeken
  Menu

  voldoen aan de eisen voor vergroeningspremie

  GreenCover GLB-ready vanggewassen


  8 kant-en-klare mengsels, met een specifiek gebruiksdoel, geldig als Ecologisch Aandachtsgebied binnen het GLB. Klik op de naam van het mengsel voor meer informatie:


  hoofdcomponent toevoeging kenmerken
  DOUBLET PLUS
  multiresistente BCA-1 bladrammenas
  3% zwaardherik
  multiresistente
  nr. 1 aaltjesbestrijder
  TERRANOVA PLUS
  multiresistente bladrammenas
  3% zwaardherik
  zeer late bloei
  SALOON PLUS
  gele mosterd
  3% bladrammenas
  explosieve groeikracht,
  met BCA resistentie
  VITARO PLUS
  gele mosterd
  3% bladrammenas
  snelle groei en late bloei
  SILKE PLUS
  Japanse haver
  3% grassen
  aanbevolen vanggewas
  tegen P. penetrans
  ITALIAANS PLUS
  Italiaans raaigras
  3% Japanse haver
  maximale organische
  stofaanvoer
  LG BIOFUM SUMMER
  Ethiopische mosterd
  multiresistente bladrammenas en gele
  mosterd
  krachtige groene
  grondontsmetting
  NITRAFIX bladkool en bladraap
  hoge N-fixatie en
  nalevering
  NEMAREDUX
  Doublet multiresistente bladrammenas
  facelia en raketsla
  mosterd
  krachtige biodiverse aaltjesbestrijding
  ORGAMAX Japanse haver
  Ethiopische mosterd, facelia, klaver maximale organische stof

  Neem contact op met uw zaaizaadleverancier om deze mengsels te bestellen.

  Inzet van vanggewassen voor invulling van vergroening (EA) is aan spelregels gebonden. De belangrijkste is dat enkel mengsels zijn toegestaan, bestaande uit toegestane gewassen. Met de 6 nieuwe GREENCOVER mengsels bent u zeker dat u een hoogwaardige groenbemester / aaltjesbestrijder teelt, die volledig voldoet aan de eisen:

  1. Erkende vergroeningsmengsels voor gebruik binnen het nieuwe GLB
  2. Uitgebalanceerde samenstelling met gewassen die elkaar versterken
  3. Topsegment qua rassen en prestaties
  4. Maximale bijdrage aan bodemgezondheid en -vruchtbaarheid
  5. NAK-gecertificeerd zaaizaad

  Copyright © 2013-2015 Limagrain Privacy verklaring | Disclaimer