Zoeken
  Menu

  Biofumigatie

  Het nieuwe biologische wapen tegen schimmels en aaltjes


  Chemische grondontsmetting staat onder toenemende mate onder druk. LG werkte daarom de afgelopen jaren aan het groene alternatief: Biofumigatie. Bij biofumigatie worden schadelijke aaltjes en schimmels bestreden door kruisbloemige groenbemesters te hakselen en in te werken. Hierbij komen gassen vrij die een vergelijkbare werking hebben met metam-natrium.

  Het ideale mengsel hiervoor is LG Biofum Summer, bestaande uit multiresistente bladrammenas, gele mosterd en Ethiopische mosterd. Deze rassen bevatten de hoogste gehalten aan glucosinolaten.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze akkerbouwspecialisten of de brochure downloaden.

  De praktijkproeven leveren het bewijs:

  onderzoek uitgevoerd door resultaten
  2-jarige veldproeven 2011-2013 Harper Adams University (GB) 42% reductie aca
  veldproeven 2013 Timmermans America 79% reductie Meloidogyne chitwoodi

  Werkwijze biofumigatie

  Inzaaien LG Biofum Summer


  Zaai in april t/m augustus 15-20 kg/ha in met biofumigatiemengsel LG Biofum Summer. Dit mengsel bestaat uit nauwkeurig gekozen rassen van multiresistente bladrammenas, gele mosterd en Ethiopische mosterd. Deze rassen bevatten de hoogste gehalten aan glucosinolaten.

  Verhakselen en inwerken


  Bij 30-60% bloei verhakselen en direct inwerken (spitten). Bij voorkeur narollen voor een voldoende gesloten bodem. Bij onvoldoende vocht 10 mm beregenen. De grond 3-4 weken niet bewerken.

  Resultaat


  Verschillende proeven tonen aan: 40-90% reductie van o.a. Bietencysteaaltje, Aardappelcysteaaltje en Meloidogyne chitwoodi. Dus beheersing en inperking van schadelijke aaltjes, en daardoor een betere opbrengst en kwaliteit van het hoofdgewas.

  Copyright © 2013-2015 Limagrain Privacy verklaring | Disclaimer