Zoeken
  Menu

  Akkerranden

  Kleur het landschap met akkerranden!


  Doelgericht akkerrandenbeheer vergroent, verduurzaamt, verrijkt en verfraait. Het aanleggen van akkerranden staat meer dan ooit in de belangstelling, vanwege de vele voordelen:


  • Geeft invulling aan vergroeningseisen GLB
  • Natuurlijke beheersing van ziekten en plagen door nuttige insecten
  • Lager bestrijdingsmiddelengebruik
  • Vergroting van de biodiversiteit
  • Een beter imago, vele positieve reacties van de gemeenschap
  • Verbetering van de waterkwaliteit
  • Stimuleren van akkervogels, bijen, vlinders en hommels
  • Verfraaiing van het landschap


  Speciaal voor doelgericht akkerrandbeheer heeft LG de volgende twee mengsels samengesteld:


  Akkerrand Bloemrijk 1

  Met dit mengsel creëert u rondom de akker een fraaie eenjarige vegetatie van veldbloemen en hardzwenkgras.

  Lees meer >>

  Akkerrand Bloemrijk 2

  Met dit mengsel creëert u rondom de akker een fraaie meerjarige vegetatie van veldbloemen en hardzwenkgras.

  Lees meer >>

  Copyright © 2013-2015 Limagrain Privacy verklaring | Disclaimer