Zoeken
  Menu

  bodemleven stimuleren op een veilige manier

  ‘Maak een aaltjesveilige groenbemesterkeuze’


  Groenbemesters zijn anno 2017 een vast onderdeel van menig akkerbouwplan. Het aanbod enkelvoudige en mengsels van groenbemesters is zo groot dat het soms lastig kiezen is. Belangrijk is vooral om een aaltjesveilige keuze te maken.

  De in 2015 ingevoerde vergroeningseisen zijn bedoeld ter bevordering van de biodiversiteit. In de praktijk wordt het Ecologisch Aandachtsgebied vooral ingevuld met groenbemesters. De regels schrijven momenteel voor dat er gebruik gemaakt moet worden van mengsels, in plaats van enkelvoudige soorten.

  Mengsels risicovol


  Als reactie hierop zijn in tal van groenbemestermengsels met soms wel 6 tot 8 soorten op de markt gekomen. Op het vlak van schadelijke aaltjes is dit risicovol, omdat er vaak soorten tussen zitten die schadelijke aaltjes aantrekken en vermeerderen.

  Om te voldoen aan de vergroeningseisen en toch een optimale aaltjesbestrijding te realiseren, blijft LG uitgaan van 1 hoofdcomponent, bijvoorbeeld Doublet multiresistente bladrammenas, aangevuld met 3% van een soort die de aaltjesbestrijding niet vermindert. Onder de naam GreenCover zijn bladrammenas, gele mosterd en Japanse haver volgens deze formule beschikbaar.

  Bodemleven stimuleren


  Onder akkerbouwers zien we een toegenomen belangstelling voor meervoudige mengsels van groenbemesters, onder meer door de groeiende aandacht voor het bodemleven. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs dat een mengsel met veel soorten het bodemleven méér stimuleert dan een enkelvoudige groenbemester. Weet wat in je bodem speelt en kies bij aanwezigheid van of kans op schadelijke aaltjes voor groenbemesters met de hoogste resisitentiecijfers.

  Wat wel valt te sturen, is het menu dat je aanbiedt om het bodemleven te voeden. Groenbemesters verteren vrij snel en geven daarmee een korte boost. Het bodemleven is echter een gevoelig evenwicht: wanneer daarna te weinig voeding beschikbaar is, dan zakt het weer terug. Een slim menu van organische mest, gewasresten, gehakseld stro en groenbemesters voedt het bodemleven langdurig.

  Bekijk hier het complete assortiment LG groenbemesters >>

  Copyright © 2013-2015 Limagrain Privacy verklaring | Disclaimer